Sukkot Services 2019.jpg

sushisukkah (1).jpg

and 

Kids Sukkah.jpg 
RSVP Draizy@ChabadVT.org